Edita Pieha מסיים את הקריירה

עורכת פאה הודיעה שהיא עוזבת את הזירה. הצהרה מזעזעת נשמעה במסיבת יום ההולדת של המבצע.

הסיבה להחלטה זו - בעיות בריאות. פיקחה אובחן כמצבץ של עצב עמוד השדרה, אשר הרופאים אינם יכולים להתמודד איתו. המחלה מעניקה לזמרת סבל רב ולמעשה הופכת אותה לא כשירה.